Informujemy, że historyczna kartoteka Polskiej Bibliografii Lekarskiej 1901-1939
opracowana przez prof. Stanisława Konopkę zawiera opisy z tego okresu.
Nie wszystkie pozycje znajdują się w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej.